28-dars. "Покозать" mi yoki "показать" – qay biri to’g’ri?

Posted by Dilya Usmanova onRUS TILI SAVODXONLIGI

Savodli nutqni tinglash hamisha yoqimli!

28-dars "Покозать" mi yoki "показать" – qay biri to’g’ri?

Do’stlar! So’nggi paytlar internet sahifalarida ko’pgina xato yozilgan so’zlar ko’zga tashlanmoqda. Покозать, укозать, докозать kabi ruscha so’zlar shular jumlasidan.

Shu va shunga o’xshash so’zlarni xato yozmaslik uchun -каз- o’zakli  glagollarning yozilishi va ulari tekshiruvchi so’zni eslab qiling (udareniye -каз- o’zagidagi "а" ga tushadi):

заказать - зака

доказать - дока'занный

показать - пока

подсказать - подска'зка

рассказать - расска

сказать - ска

указать - ука'з

14-darsni takrorlab, ozingizni sinab koring!

Rus tili nutqimizni takomillashtiramiz:

a)"Ум и богатство" ertagining matnini yuklab oling, matnni kuzatgan holda ertakni bir necha marotaba onlayn tinglang; b)har bir gapdan keyin audioni pauzaga qo’yib, suxandon ketidan qaytaring; audiodagi kabi aniq talaffuz qilishga harakat qiling; d)ertakni yod oling va uni bolajonlarga, yaqinlaringizga so’zlab bering; buni imkon qadar ta’sirli va ifodali bajarishga harakat qiling.

Qanchalik uddalaganingizni sharhlarda yozib qoldiring!

Bilim olishdan charchamang!

Yelena Burova 

1-dars

2-dars

3-dars

4-dars

5-dars

6-dars

7-dars

8-dars

9-dars

10-dars

11-dars

12-dars

13-dars

14-dars

15-dars

16-dars

17-dars

18-dars

19-dars

20-dars

21-dars

22-dars

23-dars

24-dars

25-dars

26-dars

27-dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published