25-dars. Rus tilida shipillovchi (щипящие) undosh harflardan keyin "о", "е" hamda "ё" harflarining yozilish qoidalari (Uchinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

RUS TILI SAVODXONLIGI

Savodxonligingiz takomillashib bormoqdami? Ajoyib! Ammo mukammallikning cheki bo’lmaydi!

25-dars. Rus tilida shipillovchi (щипящие) undosh harflardan keyin "о", "е" hamda "ё" harflarining yozilish qoidalari (Uchinchi qism)

Bugun shipillovchi harfdan keyingi harfga urg’u tushganda eshitilishi "о" bo’lishiga qaramay, "ё" yozilish hollarini ko’rib chiqamiz:

a)glagollarning okonchaniyelarida:

влечёт

жжёт

лжёт

печёт

течёт

 

  1. b) -ёвыва- suffiksli glagollarda:

выкорчёвывать

затушёвывать

разжёвывать

 

  1. d) -ённ- yoki -ён- suffiksli stradatelniye prichastiyelarda (majhul sifatdoshlarda) (qisqa shaklda):

зажжённый - зажжён

обожжённый - обожжён

орошённый - орошён

польщённый - польщён

прекращённый - прекращён

сражённый – сражён

Mana shu uchta pozitsiyani eslab qoling, keyingi Darsda yana davom ettiramiz.

23- va 24-Darslarni takrorlab – o’zingizni sinab ko’ring!

Rus tili nutqimizni takomillashtiramiz:

a)"Сегодняшний гнев оставь на завтра" ertagining matnini yuklab oling; b)ertakning birinchi qismini matnni kuzatgan holda bir necha marotaba onlayn tinglang; d)har bir gapdan keyin audioni pauzaga qo’yib, har bir so’zni suxandon ketidan qaytaring; audiodagi kabi talaffuz qilishga harakat qiling.

Bilim olishdan charchamang!

Yelena Burova 

1-dars

2-dars

3-dars

4-dars

5-dars

6-dars

7-dars

8-dars

9-dars

10-dars

11-dars

12-dars

13-dars

14-dars

15-dars

16-dars

17-dars

18-dars

19-dars

20-dars

21-dars

22-dars

23-dars

24-dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published