23-dars.Rus tilida shipillovchi (щипящие) undosh harflardan keyin "о", "е" hamda "ё" harflarining yozilish qoidalari (Birinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

RUS TILI SAVODXONLIGI

O’zingizni savodli, deb hisoblaysizmi? Javob –bizning rus tili darslarimizda!

23-dars. Rus tilida shipillovchi (щипящие) undosh harflardan keyin "о", "е" hamda "ё" harflarining yozilish qoidalari (Birinchi qism)

Avvaliga qaysi hollarda shipillovchidan keyin "о" harfi yozilishini ko’rib chiqamiz.

Eslab qoling – urg’u ostida! Urg’u aynan shipillovchidan keyingi unli harfga tushsa, "о"harfi yoziladi:

a)существительные larda–

бочо'нок

вершо

волчо'к

должо

зайчо'нок

книжо'нка

коробчо'нка

кружо

крючо

медвежо'нок

лягушо'нок

пастушо

скачо

 

b)Творительный падеж dagi существительные larda –

блиндаж –блиндажо́м

вираж - виражо́м

литраж - литражо́м

метраж - метражо́м

монтаж - монтажо́м

муляж - муляжо́м

паж - пажо́м

стеллаж - стеллажо́м

мяч - мячо́м

паралич - параличо́м

шалаш - шалашо́м

клещ - клещо́м

плющ - плющо́м

межа - межо́й

свеча - свечо́й

левша - левшо́й

праща –пращо́й

 

d)-ов-suffiksli прилагательные da hamda urg’u tushayotgan окончания larda–

грошо'вый - грошового

ежо'вый - ежового

моржо'вый - моржового

холщо'вый - холщового

чужо'й - чужого

большо'й– большого

Hozircha shu! Shipillovchi (щипящие) undosh harflardan keyin "о" yozilishining yana ikki pozitsiyasi bor – biz ularni keying Darsda ko’rib chiqamiz.

Topshiriq.S.I.Ojegovning rus tili lug’atidan foydalangan holda notanish so’zlarning ma’nosini ko’rib chiqing – so’z zahirangizni boyiting!

Rus tili nutqimizni takomillashtiramiz:

a)yangi "На то у змеи жало, чтобы жалить" ertagining matni sizda bo’lmasa, uni yuklab oling; b)matnni bir necha marotaba o’qib turib, ertakning ikkinchi    qismini onlayn tinglang; d)audioertakni to’xtab-to’xtab tinglang, pauzada har bir gapni suxandon ketidan qaytaring; audiodagi kabi  aniq talaffuz qilishga harakat qiling; e)ertakning birinchi qismini yod oling va o’zingizni diktofonga yozib oling; yozuvingizni audio-ertak bilan taqqoslang.

Bilim olishdan charchamang!

Yelena Burova 

1-dars

2-dars

3-dars

4-dars

5-dars

6-dars

7-dars

8-dars

9-dars

10-dars

11-dars

12-dars

13-dars

14-dars

15-dars

16-dars

17-dars

18-dars

19-dars

20-dars

21-dars

22-dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published