Hayvonlar haqida ertaklar Audio-kitoblar

Bor ekanda yo’q ekan, och ekanda to’q ekan, bo’ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan,qarg’a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, qirg’ovul qizil ekan, tumshug’i uzun ekan, g’oz karnaychi ekan, o’rdak surnaychi ekan, qadim-qadim zamonda, quyosh chiqar tomonda…

Qisqa Ertaklarni tagida audio treklar bor, tekin bepul eshitish mumkin.