52-dars. So’zning pristavka va o’zagi qo’shilganida hosil bo’ladigan qo’sh undoshlar

Posted by Dilya Usmanova on

RUS TILI SAVODXONLIGI

Suhbatdoshingizning gaplariga e’tibor bering – u sizdan savodliroq bo’lishi mumkin! Unga to’g’ri savol bera olishingiz kerak!

 52-dars. So’zning pristavka va o’zagi qo’shilganida hosil bo’ladigan qo’sh undoshlar

Qo’sh undoshlar mavzusini davom ettirar ekanmiz, so’zlardagi yana bir qoidani ko’rib chiqamiz:

Agar so’zda pristavkaning tugashida ham, o’zakning boshlanishida ham bir xil undosh harf ishtirok etsa, bu undosh ikkilantiriladi va qo’sh undoshli so’z hosil bo’ladi. Misollarni korib chiqamiz:

беззаконный

бессердечный

ввести (в заблуждение, в комнату, в лес) – но вести (беседу, автомобиль, ребёнка)

воззвание

восстановить

иззябнуть

исстари

оттереть (грязь, сажу, краску) – но отереть (пот с лица, руки о платье)

подделать (печать, ключ) – но поделать (с этим уже ничего не поделать)

поддержать (предложение, инициативу) – но подержать (чемодан, за руку, на руках)

поддаться (уговорам, натиску) – но податься (сдвинуться с места)

преддверие

преддипломный

ссыпать (что сделать? – завершённое действие) – но сыпать (что делать? – длящееся действие)

рассыпать

раззвонить

чересседельник

контрреволюция

посттоталитарный

Bunday so’zlarning hammasini bitta darsda ko’rib chiqib bo’lmaydi. Shuning uchun bizdan sizga Maslahat: agar biror so’zning yozilishini aniq bilmasangiz, - S.I.Ojegovning rus tili lug’atiga qarang, so’zning to’g’ri yozilishini ko’rib oling va o’sha so’zning ma’nosini qanchalik to’g’ri bilishingizni tekshirib ko’ring.

Qo’sh undoshli so’zlar mavzusi hali tugamadi – keyingi darsda davom ettiramiz.

Topshiriq: Bugungi darsdagi so’zlar ishtirokida gaplar tuzing va natijalar haqida sharhlaringizda yozib qoldiring!

Елена Бурова

1-32 Darslar

33-dars

34-dars

35-dars

36-dars

37-dars

38-dars

39-dars

40-dars

41-dars

42-dars

43-dars

44-dars

45-dars

46-dars

47-dars 

48-dars

49-dars

50-dars

51-dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published