44-dars. Уплатить, оплатить, заплатить: qay holda qanday yoziladi va aytiladi?

Posted by Dilya Usmanova on

RUS TILI SAVODXONLIGI

Savodlilar ko’p – haqiqiy savodxonlar kam!

44-dars. Уплатить, оплатить, заплатить: qay holda qanday yoziladi va aytiladi?

Do’stlar! Bugun biz yana mazmun jihatidan yaqin, ammo gapda vaziyatga qarab o’zgaruvchi 3 ta glagolni ko’rib chiqamiz. Demak, diqqatimiz e’tiborida – to’lov bilan bog’liq amallarni bildiruvchi 3 ta glagol:

уплатить – оплатить – заплатить

Diqqat bilan o’qib chiqing, tahlil qiling va yodda saqlang:

- Налог всегда уплачиваем

- Счета и проезд всегда оплачиваем, ammo «за» yoki  «по» predloglari qollanilsa, quyidagicha bo’ladi:

 – Платим за друга и платим по счетам (заплатим за друга, за проезд и по счетам)

Buni glagollar misollarda ko’rib chiqamiz:

- Уплатите все налоги вовремя, иначе будет выписан штраф.

- Вошедшие, оплатите проезд!

- А вы заплатили за проезд? Покажите ваш билет!

- Можно не беспокоиться – за этот год мы оплатили все счета!

- По этому счёту вам придётся заплатить!

 

Bu nyuanslar bir qarashda ko’ringandek, qiyin emas. Asosiysi – mazmunini tog’ri tushunish!

43-darsni takrorlang va bilimingizni sinab ko’ring!

Rus tili nutqimizni takomillashtiramiz:

a)"Дочка-умница" – ertagiga qaytamiz – ertak matnini yod oling va o’zingizni diktofonga yozib oling; b)yozuvingizni ertakning audioversiyasi bilan taqqoslang; d)bir nechta zapislar qiling – va eng yaxshisini bizga jo’nating.

Omad!

Bilim olishdan charchamang!

Елена Бурова

1-32 Darslar

33-dars

34-dars

35-dars

36-dars

37-dars

38-dars

39-dars

40-dars

41-dars

42-dars

43-dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published