37-dars. Сахара yoki сахару, чая yoki чаю, творога yoki творогу... Qay biri to’g’ri? (Uchinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

RUS TILI SAVODXONLIGI

Savodingizoqsayaptimi” – bizning Darslarimiz sizga yordam beradi!

37-dars. Сахара yoki сахару, чая yoki чаю, творога yoki творогу... Qay biri togri? (Uchinchi qism)

Ushbu mavzuni yakunlashdan oldin turg’un iboralar, ya’ni frazeologizmlarni ham ko’rib chiqamiz.

Quyidagi iboralarni eslab qolishingizni tavsiya etamiz – ularda Roditelniy padejda okonchaniye doim faqat -у(ю) bo’ladi:

- без году неделя;

- брать с бою;

- еду-еду – следу нету;

- задать пару (поддать пару); задать перцу; задать рёву;

- задавать форсу;

- за морем телушка – полушка, да рубль перевозу;

- конца-краю не видать;

- нагнать страху;

- нашего полку прибыло;

- не до жиру, быть бы живу; от жиру лопаться; с жиру беситься;

- ни слуху ни духу;

- ни шагу; прибавить шагу; шагу не ступит;

- сбиться с кругу;

- с глазу на глаз;

- с голоду;

- с краю;

- с миру по нитке – голому рубаха;

- спору нет;

- что с возу упало, то пропало

Biroq okonchaniyesi  -у va -а bolib ozgarib turuvchi bazi frazeologizmlar ham bor:

- из году в год - из года в год;

- из ряду вон выходящий - из ряда вон выходящий;

- нет доступу - нет доступа;

- ни ответу и ни привету – ни ответа и ни привета;

- с испугу – с испуга;

- уговору не было – уговора не было

va boshqalar. Ularning yozilishi va ma’nosini Rus tili frazeologizmlar lug’atidan bilib olishingiz mumkin.

Rus tili nutqimizni takomillashtiramiz:

a)yangi "Шёлковый ковёр" ertagining matni ustida ishlaymiz – uni bir necha marotaba diqqat bilan o’qib chiqing; b)eng qiyin so’z va jumlalarni ertakning audio-variantini tinglagan holda suxandon ketidan qaytaring; d)eng qiyin so’z va jumlalarni yod oling.

Bilim olishdan charchamang!

Bilimingizni sinab ko’rishingiz uchun bizga sharhlar yozib qoldiring!

Omad yor bo’lsin!

Елена Бурова

1-32 Darslar

33-dars

34-dars

35-dars

36-dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published