49-dars.Ikkilangan «с» (сс) harfining «ссора» va boshqa o’zakdosh so’zlarda yozilishi

Posted by Dilya Usmanova onRUS TILI SAVODXONLIGI

Savodli inson hamisha hurmatga loyiq!

 49-dars.Ikkilangan «с» (сс) harfining «ссора» va boshqa o’zakdosh so’zlarda yozilishi

Rus tilida ikkilangan undosh harf bilan boshlanuvchi kamyob so’zlardan biri, -ссора.

Qiziq! Zamonaviy rus tilida «ссора» so’zi «разлад, конфликт, вражда, размолвка, перебранка» ma’nosida ishlatiladi. Qadimiy rus tilida «ссаривать» yoki «ссори’ть» (с ударением на последний слог) sozi bolgan«очищать что-либо от сору, скидывать с чего-либо сор». Bu haqda batafsil Vladimir Dalning Rus tili lugatida aytilgan.

Bugun Siz «ссора» va uning o’zakdosh so’zlarining yozilishi eslab qolishingiz kerak:

ссора

ссо’рить, ссо’риться, ссо’рясь, ссо’рящиеся

перессо’рить, перессо’риться, перессо’ренные, перессо’рившиеся

поссо’рить, поссо’риться, поссо’ренные, поссо’рившиеся

рассо’рить, рассо’риться, рассо’ренные, рассо’рившиеся

 

48-darsni qaytarib qo’ying!

Rus tili nutqimizni takomillshtiramiz:

a)“Шайтан и дехканин” ertagining matnini yuklab oling; b)ertakni bir necha marta sekin va aniq o’qing; d)o’zingizni diktofonga yozib oling va uni ertakning audioversiyasi bilan solishtiring; e)suxandonni tinglab, o’zingizdagi xatolarni to’g’rilang va yana qayta yozing – keyingisi yaxshiroq chiqishi kerak. Bilim olishdan charchamang!Елена Бурова

1-32 Darslar

33-dars

34-dars

35-dars

36-dars

37-dars

38-dars

39-dars

40-dars

41-dars

42-dars

43-dars

44-dars

45-dars

46-dars

47-dars 

48-dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published