45-dars. Сравнить, сравнять, сровнять – glagollarining farqi nimada?

Posted by Dilya Usmanova on

RUS TILI SAVODXONLIGI

Kundan kunga, qadamma qadam rus tili savodxonligingizni oshirib boring! Biz esa yordam beramiz!

45-dars. Сравнить, сравнять, сровнять – glagollarining farqi nimada?

Do’stlar! Bundan oldingi darsni yaxshi o’zlashtirdingiz hamda уплатить - оплатить – заплатить glagollarining ifodalanishidagi farqni bilib oldiz, degan umiddamiz.

Bugun biz yana yozilishi jihatdan o’xshash, ammo mazmun jihatidan farq qiladigan 3 ta glagolning ifodalanishini ko’rib chiqamiz. Demak, mana shu 3 ta glagol:

сравнить – сравнять – сровнять

Ularning mazmuni quyidagicha:

сравнить – соотнести, насколько два и более объектов, предметов и т.п. схожи или различны между собой;

- Чтобы почувствовать разницу моего и твоего кофе, сравни их вкусы.

- Сравните две картинки и найдите десять отличий.

сравнять(от слова «равный», т.е. одинаковый) сделать что-либо с чем-либо одинаковым, равным между собой по каким-либо признакам;

- Прошу вас, сравняйте длину пальто и юбки – мне так больше нравится.

- Сравняйте высоту бордюра слева и справа от дорожки.

сровнять – (от слова «ровный») сделать что-либо ровным;

- Он спрятал вещи в тайник, засыпал его землёй и мхом и сровнял холмик, сделав его незаметным для чужих глаз.

- Внимание! Всем подтянуться и выровнять строй!

Farqini bilib oldingizmi? Qanchalik bilimga ega bo’lganingizni bilish uchun o’zingizni sinab ko’ring: shu 3 ta glagol ishtirokida bizning misollarimiz bo’yicha gaplar tuzib ko’ring. Sharhlarda shu misollaringizni bizga yuboring.

44-darsni takrorlab qo’ying!

Rus tili nutqimizni takomillashtiramiz:

a)"Воздушный дворец" o’zbek xalq ertagining matnini ko’chirib oling; b)ertakni shoshmasdan va bir necha marotaba o’qib chiqing; d)o’zingizni diktofonga yozib olingda, zapisingizni ertakning audioversiyasi bilan taqqoslang; e)suxandonni tinglab turib, matn bo’yicha noaniqliklar ustida ishlang – va qayta zapis qiling – oxirgisi yaxshiroq chiqishi kerak.

Omad!

Bilim olishdan chrchamang!

Елена Бурова

1-32 Darslar

33-dars

34-dars

35-dars

36-dars

37-dars

38-dars

39-dars

40-dars

41-dars

42-dars

43-dars

44-dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published