News — rus tili savodxonligi

16-dars. So’zda ma’lum bir harf bor-yo’qligini qanday tekshirish mumkin? (Ikkinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodxonlik tirishqoqlik va ishtiyoqni talab etadi!

Read more →


15-dars. So’zda ma’lum bir harf bor-yo’qligini qanday tekshirish mumkin? (Birinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodli insonlar hamisha go’zaldirlar!

Read more →


14-dars: Qanday yoziladi: “нестыковка” yoki “не стыковка”? (Ikkinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodxonlik tahsinga loyiq fazilat!

Read more →


13-dars. Qanday yoziladi: “нестыковка” yoki “не стыковка”? (Birinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodli bo’lishing – zafar quchishingdir! 

Read more →


12-dars. Ни- chastitsa (yuklama) si so’zlar bilan qo’shilib yoziladimi yoki alohidami? (To’rtinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodli insonning istiqboli hamisha porloq! 

Read more →