News — rus tili savodxonligi

11-dars. Ни- chastitsa (yuklama) si so’zlar bilan qo’shilib yoziladimi yoki alohidami? (Uchinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodli insonni tushunish ham oson! 

Read more →


10-dars. Ни- chastitsa (yuklama) si so’zlar bilan qo’shilib yoziladimi yoki alohidami? (Ikkinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodxonlik – bu sen gapirayotgan va yozayotgan tilga nisbatan hurmatdir!

Read more →


9-dars. Ни- chastitsa (yuklama) si so’zlar bilan qo’shilib yoziladimi yoki alohidami? (Birinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodxonlik – mukammallik belgisidir! 

Read more →


8-dars. “Пол-“ chisliteli murakkab tarkibli so’zlarda qo’shilib, defis va alohida yozilishi

Posted by Dilya Usmanova on

Savodxonlik – mustaqil bilim olishdagi katta natijadir! 

Read more →


4-dars. Rus tilida - то, - либо, - нибудь yuklamalari boshqa so’zlar bilan birgalikda qanday yoziladi?

Posted by Dilya Usmanova on

Yozuvingiz savodli bo’lishiga harakat qiling – bu maqomingizning yuqori ko’tarilishi uchun imkoniyatdir!

Read more →