News — ни со словами слитно или раздельно

12-dars. Ни- chastitsa (yuklama) si so’zlar bilan qo’shilib yoziladimi yoki alohidami? (To’rtinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodli insonning istiqboli hamisha porloq! 

Read more →


11-dars. Ни- chastitsa (yuklama) si so’zlar bilan qo’shilib yoziladimi yoki alohidami? (Uchinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodli insonni tushunish ham oson! 

Read more →


10-dars. Ни- chastitsa (yuklama) si so’zlar bilan qo’shilib yoziladimi yoki alohidami? (Ikkinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova on

Savodxonlik – bu sen gapirayotgan va yozayotgan tilga nisbatan hurmatdir!

Read more →


Урок 12. Частица ни со словами - слитно или раздельно? (Часть четвёртая)

Posted by Елена Бурова on

У грамотного человека всегда есть перспектива! 

Read more →


Урок 11. Частица ни со словами - слитно или раздельно? (Часть третья)

Posted by Елена Бурова on

Грамотного человека легко понять! 

Read more →