News — bolalar uchun topishmoqlar

HAYVONLAR HAQIDA TOPISHMOQLAR ( javobi bilan)

Posted by Dilya Usmanova on

HAYVONLAR HAQIDA TOPISHMOQLAR BOLALAR UCHUN

Read more →


BOLALAR UCHUN MANTIQIY, CHALG’ITUVCHI SAVOLLAR

Posted by Dilya Usmanova on

Mantiqiy fikrlash va ziyraklikni rivojlantirish

Read more →


MANTIQIY TOPISHMOQLAR

Posted by Dilya Usmanova on

Bolalar uchun mantiqiy topishmoqlar.

Read more →


UY-RO’ZG’OR BUYUMLARI HAQIDA TOPISHMOQLAR

Posted by mlt mlt on

Bo’gcha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun topishmoqlar

Read more →