HAYVONLAR HAQIDA TOPISHMOQLAR ( javobi bilan)

Posted by Dilya Usmanova on

Tanasida ninacha
Joylashgandur ko’pancha.
Bo’lib olsa dumaloq,
Ushlolmaysan uni, yo’q.

(Tipratikan)

***
Kuchukday ko’rinishi,
Pichoqday o’tkir tishi.
Vahshiy hayvondir o’zi,
Yeydi qo’yu va qo’zi. (Bo’ri)


***
Mening o’rkachlarim bor
Ular go’yoki ombor.
Bir haftaga yetgulik.
Bordur unda yegulik.(Tuya)


***
Uzun baland bo’yi bor
Toping qaysi jonivor.(Jirafa)


***
Buqa emas shoxi bor,
Chol emas soqoli bor.
Sut beradi sigirmas,
U ham topilmay qolmas. (Echki)

***
Bir otim bor ajoyib
Ko’rsang juda g’aroyib.
Na oq emas, na qora
Ranglari ola –bula. (Zebra)


***
Bo’ridan u qochadi
Juda ham tez chopadi.
Quloqlari uzunroq
O’zijuda ham qo’rqoq.(Quyon)


***
Asalni xush ko’radi,
Qishda tushlar ko’radi.
Bahorgacha uxlaydi
Barmoqlarin so’radi.(Ayiq)


***
Bu hayvonning ajoyib
Shoxlari bor g’aroyib.
Juda katta bahaybat
Ko’rsangiz deysiz daraxt.(Bug’u)


***
Uzun quloq quyonmas,
Rangi kulrang bo’rimas.
Tuyog’I bor ot emas,
Uni toppish qiyinmas. (Eshak)

***

Hayvonlarning ichida
Eng sodiq do’st odamga.
Erta-yu kech poylaydi
Qorovuldir uyimga.(It)

**
Uning bordur xartumi,
Qulog’lari va dumi.
Ko’rinishi bahaybat
Uni ham toping albat.(Fil)


Mantiqiy topishmoqlar

Uy-ro'zg'or buyumlari haqida topishmoqlar

Bolalar uchun mantiqiy, chalg'ituvchi savollar


2 comments


  • Assalomu alaykum

    Omina on

  • God

    Kamron on

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published