News — iboralar

Ta’na a’zolari qatnashgan frazeologik iboralarga misollar

Posted by Dilya Usmanova on

Frazeologik iboralar

Read more →