News — glagollarda yumshatish belgisi

2-dars. Oxiri -шься qo’shimchasi bilan tugaydigan glagollarda doim “ь” yoziladi!

Posted by Dilya Usmanova on

Savodli yozuv hamisha ko'zni quvontiradi. Bizning darslarimiz rus tili bo'yicha savodingizni yaxshilashga xizmat qiladi!

Read more →