News — мягкий знак

Урок 18. Разделительный "ь"(мягкий знак) - перед "е", "ё", "и", "ю", "я"

Posted by Елена Бурова on

Мало желания - приложите усердие и старание! И вы сможете гордиться своей грамотностью!

Read more →


2-dars. Oxiri -шься qo’shimchasi bilan tugaydigan glagollarda doim “ь” yoziladi!

Posted by Dilya Usmanova on

Savodli yozuv hamisha ko'zni quvontiradi. Bizning darslarimiz rus tili bo'yicha savodingizni yaxshilashga xizmat qiladi!

Read more →