O'zbek tilida bepul audio ertaklarni tinglang

Posted by Уткир Якубов on

O'zbek tilida bepul audio ertaklarni tinglang


Qizg’anchiq it
Abduaziz
Oltin tarvuz
Davlat bilan Ahmad
Cho’pon Ali
Ajdar quch
Eralixon va Uch O’gri
Ilonning ishi zahar solmoq
Ilon Pari
Aql va boylik
Bek bilan dehqon
Lopchi
Oltin olma
Kashmir
Domla va xizmatkor
Kanizak bilan podsho
Burgutlar
Hurmacha polvon
Zolim podsho
Kenja Botir
No’xot ustidagi malika
No’xotvoy
Yamoq ignasi
Egri va To’g’ri
Ahmoq podsho
Donishmand chopon
O’ynang, kuchugim, o’ynang!
Chumchuq
Navoiy bilan yamoqchinig o’g’li
Qumursqa
Arab laqqi
Dehqon, qozi va tadbirli ayol
Dono qiz bilan boy
Chivinboy
Hiylagan bedana
Laylak bilan tulki
Kuygan chol
Navoiy bilan cho’pon
Navoiy bilan mardikor
Boy bilan novcha
Ikki ahmoq
Tulki bilan tovus
Dunyoda nima lazzatli?
Iskandarning shoxi bor
O’tinchi chol bilan tulki
Shayton bilan dehqon
Yetti ahmoq
Bugungi jahlni ertaga qo’y
Soki – mumsiq bilan Boki - mumsiq 
Bola padshodir
Bo’ri bilan echki
Ayyor bilan sodda
Kiyik bilan kadi
Qaydi yerda pashsha yo’q?
Farosatsiz eshak 

 

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published