63-dars. Defis bilan yoziladigan narechiyelar (Birinchi qism)

Posted by Dilya Usmanova onRUS TILI SAVODXONLIGI

Savodingiz yaxshilanib borayotgan bo'lsa, demak kuningiz behuda o'tmabdi.

63-dars. Defis bilan yoziladigan narechiyelar (Birinchi qism)

Azizlar! Navbatdagi darsimizning mavzusi - defis bilan yoziladigan narechiyelar. Ular bir necha guruhdan iborat bo'lib, ularni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz.

Bugun diqqatimizni pristavkasi по- , okonchaniyesi esa -ому/-ему, -ки, -ьи bo'lgan, to'liq formali prilagatelnoye yoki mestoimeniyedan hosil bo'lgan narechiyelarga qaratiladi.

Demak,

Prilagatelnoyedan hosil bo'lgan narechiyelarga misollar:

видимый – по-видимому

пустой – по-пустому

новый – по-новому

прежний – по-прежнему

дружеский – по-дружески

Катин (притяжательное прилагательное от имени) – по-Катиному

лисий – по-лисьи

цыплячий – по-цыплячьи

немецкий – по-немецки

португальский – по-португальски

 

Mestoimeniyelardan hosil bo'lgan narechiyelarga misollar:

мой – по-моему

наш – по-нашему

твой – по-твоему

ваш – по-вашему

Eslatma: его, её, их mestoimeniyelaridan hosil bo'lgan narechiyelar uncha jarangdor bo'lmaganligi uchun oddiy so'zlashuv nutqidagina qo'llaniladi:

- По-видимому (наречие), он сегодня уже не придёт.

- По видимому (прилагательное) спектру можно определить интенсивность излучения.

- Скоро здесь всё будет по-новому!

- По новому плану застройки города здесь будет большой парк.

- Хитрить и обманывать – это не по-дружески.

- Взгляд его был по-лисьи хитёр и по-змеиному холоден.

- Пётр свободно говорил по-немецки, по-французски, по-испански и даже мог немного изъясняться по-португальски. 

Darsni qanchalik o'zlashtira olganingizni tekshirish uchun shu tipdagi narechiyelar ishtirokida mustaqil bir nechta gaplar tuzing. Keyingi darslarda mana shu mavzuni yana davom ettiramiz. O'tgan darslarni ham takrorlab qo'yishni unutmang!

Bilim olishdan charchamang!

Елена Бурова

1-32 Darslar

33-54 Darslar

55-Dars

56-Dars

57-Dars

58-Dars

59-Dars

60-Dars

61-Dars

62-Dars

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published