News — navoiy bilan mardikor

NAVOIY BILAN MARDIKOR. O'zbek xalq ertagi

Posted by Dilya Usmanova on

Bir o‘spirin yigit mardikorchilik qilib kun kechirar ekan. U, yurgan yo‘lida odamlar o‘rtasida bo‘lgan janjallarni bostirib, birovning aravasi loyga tiqilib qolsa, birgalashib chiqarishib, xalqqa yordami tegib yurar ekan. Bu yigitdagi xislatni ko‘rgan Alisher, uni hurmatlab, kachon ko‘rsa undan oldin salom berib o‘tar ekan. 

Read more →