News — MANTIQIY TOPISHMOQLAR

BOLALAR UCHUN MANTIQIY, CHALG’ITUVCHI SAVOLLAR

Posted by Dilya Usmanova on

Mantiqiy fikrlash va ziyraklikni rivojlantirish

Read more →


MANTIQIY TOPISHMOQLAR

Posted by Dilya Usmanova on

Bolalar uchun mantiqiy topishmoqlar.

Read more →