Rus va o’zbek tillaridagi frazeologik iboralarga misollar

Posted by Dilya Usmanova on

 Делать из мухи слона – преувеличивать; pashshadan fil yasamoq – biror voqeani bo’rttirib ko’rsatmoq;

переполнить чашу терпения – заставить нервничаить;  sabr kosasi to’lmoq – chidami tugab, yashashdan bezmoq;

убить двух зайцев одним выстрелом – одним старанием добиться осуществления двух целей; bir kesak bilan ikki quyonni urmoq – ayni bir paytda ikki narsani ko’zlab ish tutmoq (amalga oshirmoq);

вытягивай ноги по длине одеяла – подходить к делу исходя из своих возможностей; ko’rpaga qarab oyoq uzatmoq – imkoniyatini hisobga olib ish tutmoq;

из-за одной блохи одеяло не жгут – из-за пустяка в порыве гнева не совершать недостойного плохого поступка;  burgaga achchiq qilib, ko’rpa kuydirmoq – arzimagan narsani deb, jahl ustida nojo’ya, zararli ish qilib qo’ymoq;

искать грязь под ногтями – стараться найти недостатки в действиях невинного человека; tirnoq ostidan kir qidirmoq – yomon niyat bilan deyarli aybi yo’q kishining faoliyatidan ayb topishga harakat qilmoq; 

 

бежать высунув язык – бежать очень быстро, на пределе сил; tilini osiltirib yugurdi – juda tez, bor kuchi bilan yugurdi;

без оглядки – очень быстро, безрассудно; orqa-oldiga qaramay – shoshagncha, juda tez;

работать в поте лица – добросовестно выполнять тяжёлую работу; peshona teri tokildi – mashaqqat bilan jismoniy mehnat qildi;

вариться в собственном соку – не иметь возможности общаться с кем-то извне; oz yogiga ozi qovurildi – ruhan azoblandi, ezildi;

вертеться на языке – когда человек старается вспомнить что-то, знает что это ему известно, но вспомнить не может; tilini uchida turmoq – bilgan narsasini eslashga harakat qiladi, lekin eslolmaydi;

висеть на волоске – риск очень велик; qil ustida turmoq – qaltis vaziyat;

глаза на лоб полезли – сильно удивиться; kozi chiqib ketay dedi – hayratlandi;

горы свернуть – совершать великие дела; tog’ni talqon qilmoq – buyuk ishlarni qilmoq; baquvvat, kuchli;

длинный язык (слишком) – о болтуне; tili bir qarich – ko’p gapiradigan, maqtanchoq;

я не я, если – заявление о намерении что либо сделать нисмотря ни на что;  otimni boshqa qoyaman – biror ishni bajarishga qasd qilganlikni bildirishda aytiladi;

ковать железо пока горячо – нужно действовать без промедления; temirni qizigida bosdi – biror ishni ayni vaqtida qildi;

как снег на голову свалиться – происходить внезапно, неожиданно; tomdan tarasha tushganday – qo’qqisdan, kutilmagan holda va qo’pol tarzda;

каменное сердце - лишённый чувства сострадания и сопереживания, бесчувственный, равнодушный ко всему, жестокий человек; tosh yurak – rahm-shavqati yo’q;

засучив рукава ( делать что) — усердно, старательно, энергично; yeng shimarib – astoydil, jiddiy ravishda;

исподтишка – скрытно, незаметно; yer ostidan – yashirincha, sezdirmay;

куда путь держишь? – куда идешь, куда следуешь? yol bolsin – qayerga ketayapsiz, qayerga bormoqchisiz?

 

 

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published