Kutubxonalar: boshlang’ich nuqtasi – XV asr

Posted by Dilya Usmanova on

XV asr kutubxonalar tarixidagi yangi boshlanish nuqtasi bo’ldi. Nemis kitob bosib chiqaruvchisi va Yevropaning birinchi tipografi Iogan Gutenberg kitob bosib chiqarish usulini ixtiro qildi. Endi kitoblarga erishish imkoniyati oshdi. Natijada savodxonlik va bilim kuchaya boshladi va tabiiyki kutubxonalarga bo’lgan qiziqish ham ortdi. Kitoblar to’plami va ularning hajmi sezilarli darajada ko’paya boshladi. Kutubxonalar ma’rifatchilik faoliyatiga ega bo’ldi hamda zamonaviy ahamiyat kasb eta boshladi.

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published