HAYVONLAR HAQIDA TOPISHMOQLAR

Posted by Dilya Usmanova on

Minglab ignani ko’rdim

Teshigi yo’q hech birin. (Tipratikan)  

 

 

Ikkii yaproq bir tanda

Kezar yozda chamanda (Kapalak)

 

Sochning tolidan ham ingichka

Ipning ustida yurar (O’rgimchak)

 

Ko’rinishi kalta arqon

Qo’l-oyoqsiz chopar chaqqon (Ilon)

 

Emaklagan toshni ko’rdim

Toshdan chiqqan boshni ko’rdim. (Toshbaqa)

 

Sassiq ko’lda it xurar (Baqa)

 

Qanoti bor uchmaydi, Quruklikda yurmaydi. (Baliq)

 

Dalama-dala qidiradi,

Qo’y bilan echki oh uradi. (Bo’ri)

 

To’rt oyoqli, temir tuyoqli. (Ot)

Ovozasi azonda,

Mazaligi qozonda (Xo’roz)

 

 

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published